Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.101.558
Truy cập hiện tại 603
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Ban hành Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10
Ngày cập nhật 08/10/2015

Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/9/2015 về việc ban hành

Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe

có liên quan phiên bản lần thứ 10

ICD 10- Tap 1

ICD_10_ tập 1

ICD_10_tập  2

Tổ TTGDSK BVPHCN
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 26/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
Thứ ba ngày 27/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao
Thứ tư ngày 28/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
08:00: 8h30 (Phiên họp 2): Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế mở rộng.Phòng họp tầng 2 (Phiên họp 1), Hội trường tầng 6 (Phiên họp 2, 3)
Phiên 2: Mời các đ/c Bí thư Đảng bộ của 9 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, BCHĐB, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Truc lanh dao
Thứ năm ngày 29/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
08:00: to chuc nghien cuu, hoc tap, quan triet, tuyen truyen va trien khaithuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu nam BCH Trung uong Dang khoa XIII
Thứ sáu ngày 30/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao
07:00: Giao ban chuyen mon
Thứ bảy ngày 01/10/2022
Chủ nhật ngày 02/10/2022