Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.368.976
Truy cập hiện tại: 23.422
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh quy trình nhãn khoa
Ngày cập nhật 25/04/2016

Bộ Trưởng bộ Y tế

căn cứ theo nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ y tế;Căn cứ biên bản họp ngày 25/04/2012 của hội đông nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa của Bộ Y tế; theo đề nghị của cục trưởng quản lý khám chữa bệnh.

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác