Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.259.232
Truy cập hiện tại: 3.349
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh virut Zika
Ngày cập nhật 26/04/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căng cứ nghị định số 63/2012/ND-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức bộ y tế; xét biên bản họp ngày 04/02/2016 hội đồng chuyên môn xây dựng Hướng chuẩn đoán, điều trị bệnh virut zika; theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh.

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo