Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.264.549
Truy cập hiện tại: 222
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Hướng dẫn quy trình khám kỹ thuật tai mũi họng
Ngày cập nhật 27/04/2016

Bộ trưởng bộ Y tế

căn cứ nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007  và nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Y tế căn cứ biên bản họp ngày 17/4/2012 của hội đồng nghiệm thu hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng của bộ Y tế;

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo