Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.368.206
Truy cập hiện tại: 22.931
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Ngày cập nhật 28/04/2016
Nhằm đáp ứng yêu cầu về một bộ tài liệu về PHCNDVCĐ với nội phù hợp với điều kiện khuyết tật và được sử dụng thống nhất trong chương trình PHCNDVCĐ tại Việt Nam, Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chức biên soạn một bộ tài liệu chuẩn của chương trình. Bộ tài liệu này
 
bao gồm:
 – Tài liệu “Hướng dẫn quản lý và thực hiện phục hồi chức năng dựa vàocộng đồng”, dành cho các cán bộ quản lý và lập kế hoạch cho chương trình PHCNDVCĐ
 – Tài liệu “Đào tạo nhân lực phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, dánh cho các giảng viên về PHCNDVCĐ.
 – Tài liệu “Hướng dẫn cán bộ PHCN và cộng tác viên về PHCNDVCĐ”
 – Tài liệu “Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về PHCNDVCĐ”
 – 20 cuốn sổ tay nhỏ cung cấp kiến thức về PHCN những loại khuyết
 
tật thường gặp tại cộng đồng.
Bộ tài liệu đã được biên soạn bởi một nhóm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về PHCN và PHCNDVCĐ của Bộ Y tế, cùng với sự giúp đỡ của chuyên gia quốc tế về PHCNDVCĐ. Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam là cơ quan hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong quá trình soạn thảo bộ tài liệu theo chương trình hợp tác với Bộ Y tế về tăng cường năng lực PHCNDVCĐ. Cuốn sách này là một tài liệu trong bộ tài liệu PHCNDVCĐ nói trên với đối tượng sử dụng là người khuyết tật và các thành viên trong gia đình. Nội dung của bộ tài liệu này được xây dựng dựa trên những tài liệu sẵn có về PHNCDVCĐ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

[ DOWNLOAD ]

Hoàng Ngọc Hiếu Trọng
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác