Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.368.583
Truy cập hiện tại: 23.208
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phát triển hòa nhập dựa vào cộng đồng
Ngày cập nhật 28/04/2016
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) được Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng dựa trên Tuyên bố Alma-Ata năm 1978. Chương trình được đẩy mạnh như một chiến lược để cái thiện sự tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở các nước có thu nhập thấp và trung bình bằng sử dụng tối đa các nguồn lực địa phương. Sau hơn 30 năm, thông qua sự nỗ lực hợp tác của các tổ chức khác của Liên Hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức của người khuyết tật, PHCNDVCĐ đã mở ra một chiền lược đa ngành để giải quyết nhu cầu đa dạng hơn của người khuyết tật (NKT), đảm bảo sự tham gia và hòa nhập trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của NKT. Năm năm qua, các bên liên quan trong PHCNDVCĐ đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các tài liệu Hướng dẫn PHCNDVCĐ này, dựa trên những đề xuất chính tại Hội nghị tư vấn quôc tế về PHCNDVCĐ năm 2003 tại Helsinki và trong tài liệu tổng hợp về PHCNDVCĐ năm 2004 của Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới. Các hướng dẫn nâng tầm chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng như một chiến lược có thể góp phần vào việc triển khai Công ước về quyền của Người khuyết tật và quá trình làm luật liên quan đến người khuyết tật cũng như hỗ trợ sự phát triển dựa vào cộng đồng. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý chương trình PHCNDVCĐ những gợi ý thiết thực về cách thức phát triển, đẩy mạnh chương trình và đảm bảo rằng người khuyết tật và thành viên trong gia đình họ có thể tiếp cận được các lợi ích về chăm sóc y tế, giáo dục, sinh kế, và những khía cạnh xã hội khác. Các hướng dẫn cũng tập trung sâu vào vấn đề trao quyền thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hòa nhập và tham gia của người khuyết tật, thành viên gia đình họ và cộng đồng trong tất cả các quy trình phát triển và ra quyết định. Các hướng dẫn cũng khuyến khích việc đánh giá chương trình PHCNDVCĐ và trong tương lai, triển khai các nghiên cứu về hiệu quả và hiệu suất của chương trình trong những bối cảnh khác nhau. Tổ chức Y tế Thế giới, Lao động Quốc tế, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc và Liên minh Khuyết tật và Phát triển quốc tế (IDDC), đặc biệt là các thành viên trong nhóm xây dựng chương trình – CBM, Tổ chức Khuyết tật Quốc tế, AIFO, Tổ chức Ánh sáng cho thế giới, Hiệp hội những người trợ giúp Người khuyết tật và người mù Nauy đã làm việc chặt chẽ cùng nhau để hoàn thành tài liệu này. Thêm vào đó, hơn 180 cá nhân và gần 300 tổ chức hầu hết từ những nước có thu nhập thấp trên toàn thế giới cũng tham gia biên soạn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành về những hỗ trợ và đóng góp quý báu của các tác giả.

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác