Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.305.397
Truy cập hiện tại: 1.490
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Quyết định Số:1414 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm Virut Zika
Ngày cập nhật 28/04/2016

Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Căn cứ nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 thagns 8 năm 2012 của Chính phủ  quy định  chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ y tế xét biên bản họp ngày 5/4/2016 của Hội đồng chuyên môn xâu dựng hướng dẫn đảm bảo truyền máu phòng chống lâu nhiễm virut Zika Dề nghị của cục trưởng khám chữa bệnh bộ Y Tế

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 16/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 18/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 21/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo