Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.962.853
Truy cập hiện tại 575
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Quyết định về việc ban hành tài liệu hướng dẫn "chuẩn đoán điều trị chuyên ngành PHCN"
Ngày cập nhật 28/04/2016

Bộ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ luật khám chữa bệnh năm 2009

Căn cứ nghị định số 63/2012/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Y Tế.

Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh

[ DOWNLOAD ]

Hiếu Trọng - Nguồn cục quản lý khám chữa bệnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 01/08/2022
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 02/08/2022
Thứ tư ngày 03/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 04/08/2022
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 05/08/2022
Thứ bảy ngày 06/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 07/08/2022
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo