Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.305.623
Truy cập hiện tại: 1.544
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Khám chữa bệnh – PHCN >> Chuẩn đoán điều trị
Có File đính kèm
Bộ Trưởng Bộ Y Tế Căn cứ nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 thagns 8 năm 2012 của Chính phủ  quy định  chức năng nhiệm vụ,...
ĐẶC ĐIỂM CHUNG   Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ mà là một cơ thể đang lớn lên và  ...
Chuẩn đoán xác định! Ho kéo dài bao gồm những trường hợp ho>3 tuần được chia thành ho bán cấp ho từ...
Liệt vận nhãn có biểu hiện lâm sàng đa dạng, phức tạp và là triệu chứng của nhiều bệnh lý tại mắt và...
Có các biểu hiện răng mọc bất thƣờng về trục, hƣớng, vị trí. Tùy trường hợp mà có thể có các...
Đái tháo đường là một rối loạn mạn tính, có những thuộc tính sau: 1. Tăng glucose máu; 2. Kết...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Căn cứ theo luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm  2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của luật...
Nghị Quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân...
Bộ trưởng bộ Y tế căn cứ nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007  và nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của chính...
Theo quy chế cấp cứu, Hồi sức và chống độc do Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định 1/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng...
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành lao và phổi
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng...
Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động chuyên môn trong công tác...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căng cứ nghị định số 63/2012/ND-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
BỘ TRưỞNG BỘ Y TẾ   Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính...
Niên giám thống kê Y tế  Là ấn phẩm được Bộ Y tế xuất bản hàng năm  nhằm cung cấp những thông tin cơ bản...
Bộ Trưởng bộ Y tế căn cứ theo nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày...
Tái sử dụng các DC trong chăm sóc và điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) là một việc...
Từ khi phát hiện ra kháng sinh penicilline đến nay, hàng trăm loại kháng sinh và các thuốc tương tự đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 16/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 18/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 21/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo