Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.101.721
Truy cập hiện tại 627
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Triển khai văn bản,pháp luật >> Cấp Ngành
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 26/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
Thứ ba ngày 27/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao
Thứ tư ngày 28/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
08:00: 8h30 (Phiên họp 2): Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế mở rộng.Phòng họp tầng 2 (Phiên họp 1), Hội trường tầng 6 (Phiên họp 2, 3)
Phiên 2: Mời các đ/c Bí thư Đảng bộ của 9 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, BCHĐB, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Truc lanh dao
Thứ năm ngày 29/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
08:00: to chuc nghien cuu, hoc tap, quan triet, tuyen truyen va trien khaithuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu nam BCH Trung uong Dang khoa XIII
Thứ sáu ngày 30/09/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao
07:00: Giao ban chuyen mon
Thứ bảy ngày 01/10/2022
Chủ nhật ngày 02/10/2022