Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.369.099
Truy cập hiện tại: 23.421
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


BVPHCN Số: 29-KH/CBB-BVPHCN
Ngày cập nhật 27/12/2016

KẾ HOẠCH

Triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản

của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 06/122016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và kế hoạch 149-KH/ĐUYT của Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế  ngày 20/12/2016 về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Chi ủy Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. Về mục đích yêu cầu

- Quán triệt một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

 

[XEM CHI TIẾT VĂN BẢN]

[Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng]

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác