Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 5.433.219
Truy cập hiện tại: 1.630
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/04/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 16/04/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/04/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
08:30: Họp về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
14:00: Về việc tổ chức Hội nghị giao ban ngành Y tế quý I/2024
Thứ năm ngày 18/04/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/04/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/04/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 21/04/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo