Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.977.350
Truy cập hiện tại 159
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Hội đồng KHKT ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế : Họp thông qua đề cương và sáng kiến kỹ thuật năm 2017
Ngày cập nhật 23/02/2017

Sáng ngày 21/2/2017, tại Văn phòng Sở Y tế Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã họp xét và thông qua đề cương sáng kiến kỹ thuật năm 2017, chủ trì buổi họp do Ts.BS Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch HĐKHKT ngành và các ủy viên, thành viên trong hội đồng.

Năm nay có 213 đề cương và sáng kiến kỹ thuật trình HĐKHKT của ngành được xem xét để thông qua. Kết quả 139 đề cương và sáng kiến kỹ thuật được thông qua.Trong đó, 9 đề cương Không đạt (4,23%), 65 đề cương xếp loại Trung bình (30,52%), 104 đề cương xếp loại Khá (48,83%), 34 đề cương xếp loại Tốt (15,96%), 1 đề cương Xuất sắc (0,47%).

Kết luận buổi họp Ts.BS Nguyễn Nam Hùng - Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật là công tác trọng tâm của ngành cần được khuyết khích và phát triển trong toàn thể cán bộ, nhân viên và các đơn vị trong toàn ngành. Đặc biệt trong năm 2017 lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục có các giải pháp tăng cường hơn nữa về chất lượng các đề tài triển khai trong năm và có nhiều sáng kiến kỹ thuật mới được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị và trong toàn ngành, cụ thể tập trung năm nội dung sau:

- Phát huy vai trò của Hội đồng khoa học kỹ thuật tại mỗi đơn vị và trách nhiệm đầu tiên là Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật tại đơn vị;

- Các đơn vị phải thực hiện đúng các quy định hướng dẫn các thủ tục về thực hiện nghiên cứu khoa học trong toàn ngành như: Danh sách đăng ký; Tờ trình HĐKHKT; Biên bản họp;

- Công tác nghiên cứu khoa học phải gắn vào công tác thi đua trong mỗi cá nhân và toàn đơn vị;

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài theo định mức nguồn ngân sách hàng năm;

- Sớm thông báo kết quả đề cương để các đơn vị chủ động thực hiện triển khai nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Tin, ảnh: ThS Nguyễn Thanh Sơn, ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
07:30: Trực lãnh đạo
09:00: Đảng Uỷ SYT về kiểm tra giám sát năm 2022
14:00: 14h00: Giao ban toàn ngành Y tế thường kỳ tháng 7
Thứ ba ngày 16/08/2022
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ năm ngày 18/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/08/2022
Chủ nhật ngày 21/08/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo