Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.263.904
Truy cập hiện tại: 4.879
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
Ngày cập nhật 20/08/2015

                                           

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh viện Phục hồi chức năng là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình phát triển của mình, bệnh viện đã đạt được những thành quả đáng tự hào, góp phần vào sự nghiệp “Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân”. Tuy nhiên, vào đợt tự đánh giá Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện vào cuối năm 2013, theo các tiêu chí về quản lý chất lượng tại Thông tư số 19/2013/TT-BYT của Bộ y tế thì điểm trung bình là 4,12, nhưng bệnh viện tự xếp loại chỉ ở mức trung bình [1]. Như vậy, công tác quản lý và đánh giá chất lượng tại Bệnh viện còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, chưa chính xác, chưa đáp ứng kịp thời trước nhu cầu ngày càng cao của công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Do đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện công tác quản lý, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện đang đặt ra hết sức cấp thiết.

MỤC TIÊU

1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá các tiêu chí chất lượng Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2014.

2. Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng năm 2014.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

          Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ hồ sơ, sổ sách và các hoạt động Quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014; Người bệnh nội, ngoại trú đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014.

 Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả

- Nghiên cứu mức độ hài lòng của bệnh nhân được đánh giá tại thời điểm từ 01/7/2014 đến 30/9/2014.

 - Cho biết được tỷ lệ mức độ hài lòng, hoặc giá trị trung bình của mức độ hài lòng của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

          KẾT LUẬN

1. Thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá các tiêu chí chất lượng Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2014

- Điểm trung bình của nhóm các tiêu chí hướng đến người bệnh là 2,88 điểm.

- Điểm trung bình của nhóm các tiêu chí số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực là 3 điểm.

- Điểm trung bình của nhóm các tiêu chí về hoạt động chuyên môn là 3,026 điểm.

- Điểm trung bình của nhóm các tiêu chí về hoạt động cải tiến chất lượng là 3 điểm

- Điểm trung bình về chất lượng là 2,96 điểm.

- Điểm trung bình của kết quả đánh giá các tiêu chí  chất lượng bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2014 là 2,96 điểm, đạt loại trung bình.

2. Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng năm 2014

- Tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân về nhóm chỉ số tiếp cận là 74,22%.

- Tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân về nhóm chỉ số cơ sở vật chất chỉ  đạt tỉ lệ  50,73 %. Tỉ lệ hài lòng thấp nhất là về chỉ số cảnh quan môi trường (34,5%) và cơ sở vật chất (49%).

- Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân  đối với nhóm chỉ số về nhân viên y tế là 82,16%.

- Tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân về nhóm kết quả cung cấp dịch vụ là 79,55%. Tỉ lệ bệnh nhân chưa hài lòng là 1,25 %.

- Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đối với toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện là 77,89 % nhưng riêng về cơ sở vật chất của bệnh viện chỉ là 50,73 %.

CN. Nguyễn Trọng Chương và cộng sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo