Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.367.285
Truy cập hiện tại: 22.473
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thông báo tuyển chọn sáng kiến “Gỡ bỏ các rào cản và thúc đẩy hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng”
Ngày cập nhật 20/05/2021

CBM (Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission) là một tổ chức phát triển quốc tế với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật và có nguy cơ khuyết tật, nghèo nhất trên thế giới.CBM làm việc với các tổ chức đối tác nhằm đảm bảo những người khuyết tật và gia đình họ có thể tiếp cận với những chương trình chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng toàn diện, các chương trình giáo dục có chất lượng và các cơ hôi sinh kế. Tại Việt Nam, CBM hỗ trợ các dự án về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và giảm thiểu rủi ro thiên tai có hòa nhập khuyết tật.

Hiện tại, CBM đang phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ POAD và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai bị suy giảm thể lực sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, 2019 – 2022.

Nhằm tạo cơ hội để Hội người khuyết tật/người khuyết tật và các thành viện cộng đồng đưa ra các sáng kiến hỗ trợ người khuyết tật trong việc gỡ bỏ các rào cản để thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng, Tổ chức CBM Việt Nam và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cuộc thi tuyển chọn sáng kiến “Gỡ bỏ các rào cản và thúc đẩy hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng”.

I. Mục tiêu

Xây dựng mô hình gỡ bỏ rào cản thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng.

II. Kết quả đầu ra

Đề xuất sáng kiến nhằm gỡ bỏ các rào cản và thúc đẩy hòa nhập của người khuyết tật trong cộng động thực hiện bởi người (hội, nhóm) người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được dự án hỗ trợ và thực hiện. 

III. Đối tượng tham gia

Người/hội/nhóm người khuyết tật và cộng đồng địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

IV. Quy định về nội dung và hình thức tham gia

1. Nội dung

- Chủ đề bài dự thi đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, xóa đói giảm nghèo…

          - Đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề rào cản (rảo cản môi trường, rào cản thái độ, rào cản giao tiếp – thông tin và rào cản thể chế chính sách) mà người khuyết tật gặp phải, mang lại lợi ích thiết thực cho người khuyết tật, thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng.  

- Đề xuất sáng kiến cần phải gửi kèm ngân sách dự kiến và khung thời gian thực hiện cụ thể không kéo dài quá 6 tháng kể từ ngày dự kiến thực hiện.

- Ngân sách đề xuất không vượt quá 50 triệu.

          2. Hình thức tham dự

          - Nộp đề xuất theo mẫu quy định của Ban tổ chức có thể dưới hình thức cá nhân hoặc hội/nhóm người khuyết tật. Nếu hồ sơ nộp dưới hình thức cá nhân cần phải có xác nhận của Hội người khuyết tật huyện và chính quyền địa phương nơi mình sinh sống.

          - Khuyến khích bài tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, phim,...) liên quan, giúp làm rõ sáng kiến.

          3. Tiêu chí đánh giá

-Đề xuất sáng kiến được (hoặc đồng) lập kế hoạch, thực hiện, giám sát bởi người (hội/nhóm) khuyết tật.

- Đề xuất sáng kiến tập trung vào gỡ bỏ ít nhất 1 trong 4 rào cản (môi trường, thái độ, giao tiếp-thông tin, và thể chế chính sách) mà người khuyết tật đã và đang gặp phải.

- Đề xuất sáng kiến có kế hoạch ngân sách bao gồm cả nguồn đối ứng (khuyến khích) và khung thời gian rõ ràng. Lưu ý thời gian thực hiện không khéo dài quá 6 tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu.

- Người hưởng lợi từ đề xuất sáng kiến là cộng đồng người khuyết tật không phần biệt nam, nữ, tuổi, dạng tật và dân tộc thiểu số, và cộng đồng địa phương.

4. Lưu ý

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi nhiều sáng kiến. Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện sáng kiến của mình, khuyến khích các bài dự thi có cùng ý tưởng hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích của người khuyết tật trong cộng đồng.

Để đảm bảo về tài chính, nếu đề xuất sáng kiến được nộp bởi hội/nhóm người khuyết tật đã có đăng ký chính thức – thông tin về tài khoản ngân hàng cần phải được nêu rõ trong đề xuất. Nếu đề xuất sáng kiến được nộp bởi cá nhân hoặc hội/nhóm người khuyết tật chưa có đăng ký chính thức và chưa có tài khoản ngân hàng, việc thực hiện giải ngân bằng tiền mặt sẽ tuân theo các quy định về tài chính của Ban quản lý dự án.

V. Thể lệ tiến hành

- Đề xuất sáng kiến điền theo biểu mẫu đính kèm về Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng (30 Tô Hiến Thành, TP Huế) hoặc email: ngocanhvn001@gmail.com từ ngày 01/6/2021 đến 30/9/2021.

- Kết quả đề xuất sẽ được thông báo vào ngày 04/10/2021.

- Lưu ý trong quá trình xét duyệt đề xuất, ban quản lý dự án có thể sẽ có chuyến đi thực tế nhằm khảo sát nhu cầu và tính chân thực, khả thi của đề xuất sáng kiến. Chuyến đi thực tế không có nghĩa là đề xuất sẽ được chọn.

- Khi đề xuất sáng kiến được chọn, việc giải ngân sẽ theo quy định tài chính của Ban quản lý dự án. Nhóm/cá nhân nộp đề xuất sẽ phải tuân theo các quy định chi tiêu và kiểm tra ngẫu nhiên của Ban quản lý dự án.

VII. Quy định chung

- Sáng kiến đưa ra không trùng với bất cứ ý tưởng, sáng kiến nào đã được tác giả khác công bố. Tại bất cứ thời điểm nào nếu các sáng kiến dự thi bị chứng minh là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì sáng kiến đó sẽ bị tước quyền tham gia, thu hồi giải thưởng.

- Ban tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết mà tác giả gửi đến tham gia cuộc thi cho các mục đích tuyên truyền, giáo dục mà không cần phải xin phép hay trả phí cho cá nhân hoặc nhóm tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng toàn bộ nội dung dự thi vào các mục đích phi lợi nhuận.

- Người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của sáng kiến hay nhân vật được đề cập đến trong bài dự thi.

Trong quá trình dự thi, các cá nhân hoặc nhóm tác giả không được quyền đăng tải trực tiếp bài dự thi lên các kênh truyền thông khác mà phải thông qua đường dẫn (đường link) do Ban Tổ chức cung cấp.

- Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào thể lệ cuộc thi, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ban Tổ chức. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác