Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.017.629
Truy cập hiện tại: 2.336
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thông báo tuyển dụng vị trí việc làm năm 2022 (đợt 1)
Ngày cập nhật 06/05/2022

Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-BVPHCN ngày 05/4/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tuyển dụng số lượng vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022 (đợt 1);

Căn cứ Công văn số 1753/SYT-TCCB ngày 06/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng vị trí việc làm năm 2022 (đợt 1) như sau:

I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng vị trí việc làm là 05 người.- Danh sách các vị trí và điều kiện trình độ cụ thể:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Điều kiện trình độ

1

Bác sĩ

03

- 01 Thạc sĩ Nhi, bác sĩ đã khoa

- 02 Bác sĩ đa khoa.

2

Kỹ thuật viên Y

02

- 02 Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng/Vật lý trị liệu có trình độ cao đẳng trở lên

 
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:

a. Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghềphù hợpvới yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

đ. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng III, trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng IV theo quy định tại Thông tư số 0l/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

e. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

g) Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN

1. Thời gian phát hành: Ngày 06 tháng 5 năm 2022. Mẫu phiếu được đăng trên Website của đơn vị, địa chỉ: https://bvphcn.thuathienhue.gov.vn.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển trong giờ hành chính: từ 7 giờ 30 phút ngày 09/05/2022 đến 17 giờ ngày 08/06/2022.

3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký: nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế.

4. Thời gian sơ tuyển: Dự kiến trong tháng 06/2022.

5. Thời gian, địa điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Dự kiến trong tháng 06/2022 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (số 93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế). Thời điểm chính thức sẽ thông báo trên trang Website của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến trong tháng 06/2022.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

1.1. Vòng 1: Sơ tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ vòng 2, như sau:

- Thí sinh phải trả lời phỏng vấn trực tiếp 05 câu hỏi: 02 câu hỏi kiến thức chung, 03 câu hỏi chuyên ngành.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/01 thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 10 phút chuẩn bị).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Tài liệu kiểm tra sát hạch: Bệnh viện sẽ công bố trên trang Web của Bệnh viện https://bvphcn.thuathienhue.gov.vn/ sau khi công bố danh sách thí sinh đạt yêu cầu vòng 1.

Thí sinh tham dự kỳ sát hạch tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu. Hội đồng xét tuyển không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Có bằng cấp đúng theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Đính kèm Thông báo này);

b. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

c. Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (Đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ);

d. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.

2. Lưu ý

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng phản ánh, liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Tổ chức cán bộ - số điện thoại 0915.925.258) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết./.

Thông báo, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển cụ thể theo file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCB
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 17/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 18/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
15:00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng
Thứ năm ngày 20/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trục lãnh đạo
07:00: Trục lãnh đạo