Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.044.529
Truy cập hiện tại: 4.277
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thông báo nội dung ôn tập sát hạch phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng vị trí việc làm đợt 1 năm 2022
Ngày cập nhật 10/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-BVPHCN ngày 05/4/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tuyển dụng số lượng vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022 (đợt 1);

Căn cứ Công văn số 1753/SYT-TCCB ngày 06/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Hội đồng tuyển dụng vị trí việc làm đợt 1 năm 2022, ban hành danh mục tài liệu ôn tập sát hạch phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng trí việc làm đợt 1 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định số 417/QĐ-BVPHCN ngày 10/6/2022, cụ thể như sau:

A. KIẾN THỨC CHUNG:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức

3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I. Bác sĩ đa khoa

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 35/2019/TT-BYT, ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

5. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

6. Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.

7. Quyết định số 5623/QĐ-BYT ngày 21/9/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc, điều trị PHCN 04 bệnh/tật: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Tật nứt đốt sống và não úng thủy.

 

II. Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y,

3. Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.

4. Thông tư số 16/2018/TT-BYT  ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

6. Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”.

 

Phòng TCCB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 17/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 18/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
15:00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng
Thứ năm ngày 20/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trục lãnh đạo
07:00: Trục lãnh đạo