Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.305.286
Truy cập hiện tại: 1.476
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thủ tục khám, chữa bệnh BHYT
Ngày cập nhật 25/04/2016

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, bệnh viện Phục hồi chức năng tổng hợp các giấy tờ cần thiết cho từng đối tượng cụ thể giúp bệnh nhân có sự chuẩn bị đầy đủ khi khám, chữa bệnh BHYT để được đầy đủ quyền lợi BHYT của mình, cụ thể:

1. Đối với tất cả mọi người tham gia bảo hiểm y tế

- Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ánh 1

2. Đối với người có thẻ BHYT chưa có ảnh

- Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó như: 2

+ Giấy chứng minh nhân dân;

+ Hộ chiếu;

+ Thẻ đảng viên;

+ Thẻ công an nhân dân;

+ Thẻ quân nhân;

+ Thẻ đoàn viên công đoàn;

+ Thẻ học sinh;

+ Thẻ sinh viên;

+ Thẻ cựu chiến binh;

+ Giấy phép lái xe;

+ Hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác.

3. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế đang trong thời gian chờ cấp lại, đổi lại thẻ BHYT 3

- Xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT;

- Và một loại giấy tờ được liệt kê tại mục 2.

4. Trẻ em dưới 6 tuổi: 4

- Xuất trình thẻ BHYT.

- Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT thì phải xuất trình: giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh;

- Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh, chưa có giấy chứng sinh thì Thủ trưởng cơ sở Y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh 5

- Xuất trình các giấy tờ quy định tại mục 1 hoặc mục 2 hoặc mục 3 nêu trên;

- Và giấy chuyển tuyến (Quyền lợi chuyển tuyến và thủ tục chuyển tuyến khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016)

6. Đến khám lại theo giấy hẹn của bác sỹ 6

- Xuất trình các giấy quy định tại mục 1 hoặc mục 2 hoặc mục 3 nêu trên;

- Và Giấy hẹn khám lại;

- Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sỹ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho người bệnh.

7. Miễn thanh toán đồng chi trả khi thỏa 02 điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và đã đồng chi trả trong năm dương lịch trên 6 tháng lương cơ sở 7

- Xuất trình các giấy tờ quy định tại mục 1 hoặc mục 2 hoặc mục 3 nêu trên;

- Và giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (Biểu mẫu).

*Chú thích:

1. Luật BHYT số 25/2008/QH12, điều 28

2. Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 7, khoản 1

3. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, điều 8, khoản 3

4. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, điều 8, khoản 2

5. Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 7, khoản 2

6. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, điều 8, khoản 7

7. Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 7, khoản 3

Phòng Tổ chức cán bộ
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 16/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 18/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 21/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo