Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.258.864
Truy cập hiện tại: 3.188
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Các hình thức và điều kiện chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày cập nhật 27/04/2016

1. Các hình thức chuyển đúng tuyến 1

-         Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên:

+ Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1;

+ Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thầm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn. 2

-         Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới;

-         Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

2. Điều kiện chuyển tuyến

-         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi:

+ Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán, điều trị và danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thầm quyền về y tế phê duyệt;

+ Bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán, điều trị và danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thầm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị.

-         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyền trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

-         Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

+ Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thầm quyền về y tế phê duyệt hoặc Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thầm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

+ Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

3. Chuyến tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên những địa bàn giáp ranh:

Để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong việc khám chữa bệnh, giám đốc sở y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời thống nhất, phối hợp, hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.  

Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng những quy định đã nêu ở trên được xem là chuyển đúng tuyến, còn các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng những quy định này được xem là chuyển vượt tuyến. Lưu ý trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám chữa bệnh nên giải quyết cho bệnh nhân chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người bệnh. Tuy nhiên cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để người bệnh và người nhà bệnh nhân biết về phạm vi quyền lợi cũng như mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

* Chú thích:

1. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, điều 5, khoản 5;

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT, điều 5, khoản 1, điểm b.

Phòng Tổ chức cán bộ
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo