Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.874.419
Truy cập hiện tại 603
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Ứng dụng CNTT vào KCB
 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52NQ/TW ngày27/9/2019của Bộ chính...
TTH - Theo đánh giá của nhiều nhà khoa học chuyên ngành, EMR là vấn đề đang được cộng đồng quan tâm. Đây...
TTH - Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh (KCB), cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành...
TTH - Bộ Y tế đang xây dựng chiến lược, xem như một "đề án" y tế thông minh giai đoạn 2018 - 2025 (định hướng đến năm 2030),...
Tài liệu Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy tại Thành phố Đà...
Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KCB kèm theo Thông tư 54/2017/TT-BYT (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2018).
 
Theo đó, Bộ tiêu chí này gồm 08 nhóm tiêu chí về: Hạ tầng, phần mềm quản lý điều hành, HIS, RIS-PACS, LIS, phi chức năng, bảo mật và an toàn thông tin, EMR được quy định tại Phụ lục I  của Thông tư này.
 
Đồng thời, Thông tư 54 cũng quy định cụ thể về guyên tắc xác định mức ứng dụng CNTT như sau:
 
- Mức ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB được xác định theo bảng tổng hợp tiêu chí để đánh giá mức ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB quy định tại Phụ lục II Thông tư này.
 
-  Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và trung thực.
 
- Phải đạt tất cả tiêu chí ở mức đánh giá (nếu có ít nhất 01 tiêu chí không đạt thì xếp ở mức thấp hơn liền kề).
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/2/2017, đúng ngày...
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT...
Thực hiện công văn số 147/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà...
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ ba ngày 28/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 29/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 30/06/2022
Thứ sáu ngày 01/07/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ bảy ngày 02/07/2022
Chủ nhật ngày 03/07/2022