Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.258.917
Truy cập hiện tại: 3.212
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã chính thức được sử dụng
Ngày cập nhật 27/10/2016

Thực hiện công văn số 147/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch số 2137/KH- SYT ngày 19/9/2016 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng về triển khai mạng Wan và phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các đơn vị trực thuộc Sở. Ngày 21/9/2016 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã triển khai tập huấn cho 22 cán bộ, viên chức là lãnh đạo và quản lý của bệnh viện.

Qua tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn về phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành cũng như những lợi ích khi sử dụng. Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành được xây dựng trên nền web với hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây  là một thành phần của Hệ thống thông tin phục vụ điều hành và quản lý của UBND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan cấp sở/huyện. Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính trong tỉnh. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các quy trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng. Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên tại VP UBND tỉnh và tại các cơ quan cấp sở/huyện thông qua việc quản lý và theo dõi các VB đi và đến; xử lý VB, xử lý công việc thông qua hồ sơ công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; các trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.

Như vậy, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành sẽ hoạt động trên mạng LAN tại bệnh viện, liên kết văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan cấp sở/huyện với nhau trong việc gửi/nhận các văn bản trên mạng diện rộng.

Ngay sau lớp tập huấn, bệnh viện đã triển khai phần mềm đến tất cả các khoa/phòng trong bệnh viện. Sau thời gian hơn 1 tuần làm quen, các khoa/phòng đã có thể sử dụng khá thành thạo phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Vào giữa tháng tháng 10 năm 2016, bệnh viện đã chính thức sử dụng phần mềm, qua đó tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy.

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử là một chủ trưởng lớn của tỉnh và ngành y tế, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và giám sát chất lượng hiệu quả công việc.

Nguyễn Trọng Chương – PGĐ bệnh viện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo