Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.305.608
Truy cập hiện tại: 1.534
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


BHXH Số:784/QĐ-BHXH phê duyệt kết hoạch triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày cập nhật 31/10/2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Thông báo 8933/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2015, thông báo kết ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Trưởng ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm y tế và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT, kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH trên toàn quốc phục vụ tin học hóa BHYT, hoàn thành trước 30/6/2016.

II. Nội dung triển khai, thực hiện

1. Triển khai hệ thống hạ tầng, phần mềm kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng, cập nhật hệ thống danh mục dùng chung.

3. Triển khai hệ thống phần mềm giám định bảo hiểm y tế.

4. Chuyển giao, đào tạo phần mềm, quản trị và vận hành hệ thống.

5. Xây dựng các quy định trong thực hiện việc tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6. Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, vận hành Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

[XEM CHI TIẾT]

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 15/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 16/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 17/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 18/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 19/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 20/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 21/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo