Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.037.531
Truy cập hiện tại: 1.406
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Khoa An dưỡng – Dinh dưỡng
Ngày cập nhật 08/07/2015

 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA

KHOA AN DƯỠNG – DINH DƯỠNG

 

Khoa An dưỡng – Dinh dưỡng là khoa lâm sàng trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và có chức năng phục hồi, nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân thông qua nghỉ ngơi, dinh dưỡng, luyện tập và các biện pháp khác theo chỉ định của Bác sĩ.

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức thực hiện an dưỡng, dinh dưỡng cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành.

2. Khám, tư vấn và điều trị các bệnh cần nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ ăn, tập luyện và các biện pháp khác phù hợp với tình trạng người bệnh nội và ngoại trú.

3. Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng để bảo đảm người bệnh được điều trị bằng chế độ nghỉ ngơi, tập luyện và dinh dưỡng phù hợp. Hỗ trợ bác sĩ điều trị trong việc lập kế hoạch can thiệp cho các trường hợp suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể.

4. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

5. Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

7. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Tổ chức

1. Số giường kế hoạch: 05 giường

2. Các bộ phận

a) Bộ phận an dưỡng, dinh dưỡng điều trị

b) Bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn

3. Vị trí việc làm

a. Trưởng khoa: 01

b. Phó trưởng khoa: 01

c. Điều dưỡng trưởng khoa: 01

d. Điều dưỡng (Kỹ thuật viên): 01 - 02

e. Nhân viên dinh dưỡng: 03-05

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KHOA AN DƯỠNG – DINH DƯỠNG

 

I. TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

1. Nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện công tác an dưỡng, dinh dưỡng trong bệnh viện.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa.

c) Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về an dưỡng, dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm cho người bệnh. Kiểm tra việc quảng cáo, cung cấp và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng như: sữa và các loại thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến sẵn trong bệnh viện.

d) Đề xuất với Giám đốc bệnh viện thành lập và chỉ đạo hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.

đ) Báo cáo kịp thời với Giám đốc bệnh viện khi xuất hiện bệnh truyền qua thực phẩm.

e) Tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế.

g) Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng để thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

2. Quyền hạn:

a) Thực hiện các quyền hạn chung của Trưởng khoa.

b) Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo Giám đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.

c) Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống nếu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.

d) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị và các Hội đồng liên quan trong bệnh viện.

đ) Phối hợp với khoa Dược đề xuất mua các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng (các dung dịch đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng).

2. Quyền hạn

a) Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

b) Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

c) Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

d) Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

đ) Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

e) Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

d) Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo Giám đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.

e) Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống nếu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.

f) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị và các Hội đồng liên quan trong bệnh viện.

g) Phối hợp với khoa Dược đề xuất mua các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng (các dung dịch đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng).

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ phù hợp; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Chứng chỉ A hoặc văn phòng
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác chuyên môn.

II. PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Trách nhiệm: Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng khoa về từng mặt công tác do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về những quyết định của mình.

2. Quyền hạn: Thay thế Trưởng khoa giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền của Trưởng khoa và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Trưởng khoa.

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ phù hợp hoặc kỹ sư hóa thực phẩm; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Chứng chỉ A hoặc văn phòng
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác chuyên môn.

III. ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định của các bác sĩ điều trị.

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy trình kỹ thuật bệnh viện, các quy định về vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng cho người bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Báo cáo kịp thời cho Trưởng khoa các việc đột xuất và những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lý;

c) Quản lý buồng bệnh, đề xuất việc sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của khoa;

d) Dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vật tư theo quy định hiện hành;

đ) Tổ chức và giám sát việc ghi hồ sơ, sổ sách hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa;

e) Tham gia đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học và công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công;

g) Theo dõi, chấm công lao động hằng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo;

h) Tổng hợp báo ăn của các khoa, phòng và báo cáo theo quy định;

i) Tổ chức họp Hội đồng người bệnh theo quy định;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác trong khoa;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

2. Quyền hạn

a) Phân công việc và chấm công trong khoa.

b) Giám sát điều dưỡng viên, y sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên dinh dưỡng trong khoa thực hiện các quy định chuyên môn về chăm sóc người bệnh, thực hành dinh dưỡng, các quy định của khoa và bệnh viện;

c) Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương và học tập đối với nhân viên trong khoa

d) Nhắc nhở và yêu cầu các cá nhân, tập thể thực hiện quy định về an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ ăn cho người bệnh trong bệnh viện.

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điều dưỡng trở lên; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Thành thạo tin học (Chứng chỉ A trở lên)
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác chuyên môn

IV. CÁC BỘ PHẬN

Tùy tình hình nhân lực, trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, Trưởng khoa/phòng phân công cán bộ phụ trách các bộ phận sau hoặc các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công:

1. An dưỡng, dinh dưỡng điều trị

1.1. Bác sỹ điều trị

a) Khám, tư vấn và điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, suy nhược cơ thể bằng chế độ ăn, tập luyện phù hợp với tình trạng người bệnh.

b) Áp dụng chế độ ăn, tập luyện phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh.

c) Hội chẩn với các khoa lâm sàng để hỗ trợ dinh dưỡng, tập luyện khi có yêu cầu.

d) Tuyên truyền giáo dục sức khỏe

đ) Nghiên cứu, xây dựng, đánh giá hiệu quả của an dưỡng, dinh dưỡng điều trị.

e) Tham gia kiểm tra công tác dinh dưỡng, tiết chế và việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng theo quy định.

g) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế.

h). Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng để bảo đảm người bệnh được nuôi dưỡng và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp. Hỗ trợ bác sĩ điều trị trong việc lập kế hoạch và can thiệp dinh dưỡng, tập luyện cho các trường hợp suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể

1.2. Điều dưỡng viên

a) Thực hiện Y lệnh của bác sỹ điều trị.

b) Thực hiện các chăm sóc cơ bản trên bệnh nhân: Tinh thần, chế độ ăn, tập luyện, vệ sinh, phục hồi chức năng.

c) Hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chuẩn bị trước thủ thuật theo yêu cầu của chuyên khoa và của bác sĩ điều trị.

d) Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh.

đ) Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, phục hồi chức năng.

e) Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh

    

g) Theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

h) Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân.

i) Ghi chép hồ sơ bệnh án và các sổ sách khác theo quy định.

k) Tổng hợp báo ăn từ các khoa lâm sàng và triển khai cho bộ phận chế biến để cung cấp suất ăn kịp thời cho bệnh nhân.

2. Chế biến và cung cấp suất ăn

a) Bảo quản thực phẩm an toàn.

b) Chế biến thức ăn theo đúng thực đơn, bảo đảm chất lượng.

c) Bảo đảm vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến, dụng cụ đựng thực phẩm sau mỗi lần sử dụng.

d) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn thực phẩm.

đ) Đựng suất ăn cho người bệnh trong các dụng cụ đựng có nắp.

e) Phát thức ăn trực tiếp cho bệnh nhân.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 17/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 18/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
15:00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng
Thứ năm ngày 20/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trục lãnh đạo
07:00: Trục lãnh đạo