Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.018.893
Truy cập hiện tại: 2.664
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phòng Tổ chức - Hành chính
Ngày cập nhật 08/07/2015

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Phó trưởng phòng: CN. Lê Thị Nhung

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bạch Lan, Nguyễn Thị Phùng Diễm, Hà Thị Huệ, Trương Quang Định, Võ Chí Dũng

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
 

1. Chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính (TCHC) là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, vật tư trang thiết bị y tế và công tác xã hội trong bệnh viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Về Tổ chức cán bộ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, quản lý phần mềm nhân sự và làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp trong tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và quản lý tiếp nhận thực hành cho học viên;

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc  xem xét, giải quyết.

2.2. Về Hành chính quản trị

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng, máy móc, trang thiết bị và tài sản .. của bệnh viện kiểm kê định kỳ và có sổ sách theo dõi rõ ràng.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an toàn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai thảm họa.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị báo cáo giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao văn phòng phẩm, vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý kho vật liệu, văn phòng phẩm, ấn phẩm, vật tư, trang thiết bị thông dụng…

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

2.3.  Về Công tác xã hội

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng: Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội tại bệnh viện và cộng đồng.

2.4. Về Vật tư trang thiết bị Y tế

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế kịp thời;

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc Bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc, thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước;

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng máy móc, vật tư - thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Trưởng phòng.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện.

 

Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 17/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 18/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
15:00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng
Thứ năm ngày 20/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trục lãnh đạo
07:00: Trục lãnh đạo