Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.258.682
Truy cập hiện tại: 3.111
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Giới thiệu tổ chức Công đoàn bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/08/2015

Ban chấp hành công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm có 7 đồng chí

1.     Đoàn Thị Minh Xuân: Chủ tịch

2.     Nguyễn Trọng Chương: Phó Chủ tịch

3.     Nguyễn Thái Long: Phó Chủ tịch

4.     Trương Thị Hương Giang: Ủy viên Ban chấp hành

5.     Phạm Duy Duẩn: Ủy viên Ban chấp hành

6.     Nguyễn Văn Hàng: Ủy viên Ban chấp hành

7.     Trần Thị Ngọc Hân: Ủy viên Ban chấp hành

        Căn cứ Quy chế làm việc của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2014-2019 thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn như sau:

1.     Đoàn Thị Minh Xuân: Chủ tịch

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng.

- Giữ mối liên hệ với Công đoàn cấp trên, Chi bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh.

- Đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết theo HĐLĐ của ĐVCĐ, cùng chính quyền giải quyết các vi phạm cam kết.

* Phụ trách Tổ CĐ: Phòng khám – Dược TTB – CLS

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Chương: Phó Chủ tịch

- Được ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.

- Trưởng ban kiểm tra công đoàn, phụ trách công tác Văn hóa – Văn nghệ - Thể dục thể thao.

* Phụ trách Tổ CĐ: Phòng KHTH – ĐD - TCKT

3. Đồng chí Nguyễn Thái Long: Phó Chủ tịch

- Được ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.

- Phụ trách công tác tuyên giáo, thi đua khen thưởng.

- Dự thảo và ký các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo của công đoàn Bệnh viện.

- Phụ trách việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

- Xây dựng các dự thảo báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch.

* Phụ trách Tổ CĐ: Khoa PHCN Người lớn.

4. Đồng chí Trương Thị Hương Giang: Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác nữ công, thủ quỹ công đoàn.

* Phụ trách Tổ CĐ: Khoa PHCN Nhi

5. Đồng chí Phạm Duy Duẩn: Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách các hoạt động phòng trào, Văn hóa – Văn nghệ.

* Phụ trách Tổ CĐ: Phòng TCCB - HCQT

6. Đồng chí Nguyễn Văn Hàng: Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách các hoạt động Thể dục - Thể thao.

* Phụ trách Tổ CĐ: Khoa Y học cổ truyền và An dưỡng DD

7. Trần Thị Ngọc Hân:

 Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác tài chính công đoàn, đoàn vụ.

Công đoàn Bệnh viện chia thành 6 tổ Công đoàn

1.     Tổ công đoàn Khoa Phục hồi chức năng người lớn: gồm 13 đoàn viên.

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Hải

Tổ trưởng nữ công: Nguyễn Thị Ánh Nhật

2.     Tổ công đoàn Phòng khám – Dược – Cận lâm sàng: gồm 10 đoàn viên

Tổ trưởng công đoàn kiêm tổ trưởng nữ công: Hoàng Thị Giang

3.     Tổ công đoàn Khoa Y học cổ truyền và An dưỡng DD: gồm 13 đoàn viên

Tổ trưởng công đoàn kiêm tổ trưởng nữ công: Phạm Thị Hồng Nhung

4.     Tổ công đoàn Khoa PHCN Nhi: gồm 9 đoàn viên

Tổ trưởng công đoàn kiêm tổ trưởng nữ công: Trần Thị Ánh Hồng

5.     Tổ công đoàn Phòng Tài chính – Kế hoạch – Điều dưỡng: có 9 đoàn viên

Tổ trưởng công đoàn kiêm tổ trưởng nữ công: Phạm Thị Thu Hiền

6.     Tổ công đoàn Hành chính – Tổ chức: có 10 đoàn viên

Tổ trưởng công đoàn: Phan Thị Minh Tuyết

Tổ trưởng tổ nữ công: Nguyễn Thị Ngọc Anh

ThsBs Đoàn Thị Minh Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ ba ngày 09/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 10/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 11/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ sáu ngày 12/07/2024
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Trực lãnh đạo
Thứ bảy ngày 13/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Trực lãnh đạo
Chủ nhật ngày 14/07/2024
Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
07:00: Trực lãnh đạo