Từ khóa
Số 2722/SYT-KHTC V/v rà soát, đánh giá và định hướng quy hoạch phát triển ngành Y tế
Ngày cập nhật 21/09/2020
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.412.735
Truy cập hiện tại: 728