Từ khóa
Quyết định ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục
Ngày cập nhật 16/09/2022

 

 

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-SYT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-K2ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho năm (05) đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Bệnh viện Phục hồi chức năng ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục, cụ thể sau:

1. Phục hồi chức năng trẻ em bị bại não

2. Phục hồi chức năng bệnh bệnh nhân chấn thương sọ não

3. Phục hồi chức năng bệnh nhân đột quỵ

4. Phục hồi chức năng bệnh nhân tật nứt đốt sống

5. Phục hồi chức năng trẻ em bị tự kỷ

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.412.609
Truy cập hiện tại: 694