F:\F_Portal\TTYT_Huyen\bvphcn.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.134.854
Truy cập hiện tại 784
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thông báo tuyển dụng vị trí việc làm năm 2021
Ngày cập nhật 29/09/2021

Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-BVPHCN ngày 06/9/2021 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tuyển dụng số lượng vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4129/SYT-TCCB ngày 22/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng vị trí việc làm năm 2021 như sau: (nội dung chi tiết theo file đính kèm) 

I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng vị trí việc làm là 18 người.

- Danh sách các vị trí và điều kiện trình độ cụ thể:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Điều kiện cụ thể

1

Bác sĩ

04

- 02 Bác sĩ đa khoa,

- 02 Bác sĩ Y học cổ truyền.

2

Kỹ thuật viên Y

05

- 04 Cao đẳng Kỹ thuật viên

Phục hồi chức năng/Vật lý trị liệu (có chứng chỉ hành nghề)

- 01 Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh Y học (có chứng chỉ hành nghề)

3

Y sỹ Y học cổ truyển

04

04 Y sỹ Y học cổ truyền (có chứng chỉ hành nghề)

4

Điều dưỡng

04

- 02 Cao đẳng Điều dưỡng (có chứng chỉ hành nghề), ưu tiên có chứng chỉ PHCN

- 02 Cử nhân Điều dưỡng (có chứng chỉ hành nghề), ưu tiên có chứng chỉ PHCN

5

Kế toán

01

- 01 Cử nhân Tài chính Kế toán hoặc 01 Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN

1. Thời gian phát hành: Ngày 30 tháng 9 năm 2021. Mẫu phiếu được đăng trên Website của đơn vị, địa chỉ: https://bvphcn.thuathienhue.gov.vn.

2. Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển trong giờ hành chính: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/9/2021 đến 17 giờ ngày 29/10/2021.

3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký: nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế.

4. Thời gian sơ tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2021.

5. Thời gian, địa điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Dự kiến trong tháng 11/2021 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (số 93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế). Thời điểm chính thức sẽ thông báo trên trang Website của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến trong tháng 12/2021.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Đính kèm Thông báo này);

b. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

c. Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (Đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ);

d. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.

2. Lưu ý

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

(nội dung chi tiết theo file đính kèm) 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 03/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
07:00: Truc lanh dao
13:30: Họp trực tuyến: Hướng dẫn triển khai QĐ của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
Thứ ba ngày 04/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
08:30: Tham dự Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Phục hồi chức năng Nhật Bản (JICA)
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Truc lanh dao
Thứ tư ngày 05/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
01:30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế mở rộng.
07:00: Giao ban chuyen mon
Thứ năm ngày 06/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao
Thứ sáu ngày 07/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Giao ban chuyen mon
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:00: Truc lanh dao
Thứ bảy ngày 08/10/2022
Chủ nhật ngày 09/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:00: Truc lanh dao