Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.874.351
Truy cập hiện tại 605
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 26, năm 2022 | Sau »
Thứ ngày Lãnh đạo Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai 27/06
Giám đốc
Nguyễn Khoa Nguyên
07h30: Giao ban chuyên môn Nguyễn Khoa Nguyên, BGĐ, Trưởng và phó các phòng chức năng93 Đặng Huy Trứ
Thứ ba 28/06
Giám đốc
Nguyễn Khoa Nguyên
07h30: Trực lãnh đạo Nguyễn Khoa Nguyên93 Đặng Huy Trứ
Thứ tư 29/06
Giám đốc
Nguyễn Khoa Nguyên
07h30: Giao ban chuyên môn Nguyễn Khoa Nguyên, BGĐ, Trưởng và phó các phòng chức năng93 Đặng Huy Trứ
Phó Giám Đốc
Nguyễn Trọng Chương
07h30: Trực lãnh đạo Ths Chương - PGĐ93 Đặng Huy Trứ
Thứ năm 30/06
Thứ sáu 01/07
Giám đốc
Nguyễn Khoa Nguyên
07h30: Giao ban chuyên môn Nguyễn Khoa Nguyên, BGĐ, Trưởng và phó các phòng chức năng93 Đặng Huy Trứ
Thứ bảy 02/07
Chủ nhật 03/07

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ ba ngày 28/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 29/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 30/06/2022
Thứ sáu ngày 01/07/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ bảy ngày 02/07/2022
Chủ nhật ngày 03/07/2022