Từ khóa
Các dự án của bệnh viện
   Ngày 13/12/2019, được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức...
Đó là nội dung được trao đổi tại hội thảo "Bình đẳng công bằng và hòa nhập cho phụ nữ khuyết tật (PNKT) -...
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
    Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ tiếp cận...
Thống nhất với Sở Ngoại vụ tại Công văn số 150/SNgV-LS ngày 19 tháng 2 năm 2016 về việc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh  - Sở...

Dành cho giảng viên : xem tại đây

Dành cho cán bộ: xem tại đây

Có file đính kèm
Có file đính kèm
Tình nguyện viên đến làm việc tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh TT Huế. Có file đính kèm
Chiều ngày 21/10/2015, Ông Didier Derney, Giám đốc dự án Quốc gia, đại diện tổ chức HANDICAP INTERNATIONAL (HI) tại Việt Nam...
Quyết định phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại dự án "Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo...
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2017 về việc điều chỉnh...
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
Có file đính kèm
 
Các tin khác

Quyết đinh về việc triển khai hệ thống thông tin quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật :

Phần 1

Phần 2

 

 Ngày 08/6/2016, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn phần mềm quản lý thông tin người khuyết...
Dưới đây là các file cần thiết để sử dụng phần mềm quản lý người khuyết tật.
Chiều ngày 24/3/2016, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với ông Lê Tuấn Đống-Trưởng phòng...
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.269.891
Truy cập hiện tại: 1.734