Từ khóa

Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 đến 3/2/2021)!!!

 
 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.245
Truy cập hiện tại 342
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


 

 

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 12/04/2021
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
07:30: Trực Lãnh đạo
Thứ ba ngày 13/04/2021
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
09:00: Giao Ban chương trình CBR
Phó Giám Đốc: Nguyễn Hà Nhật Linh
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 14/04/2021
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
15:00: Giao ban tham mưu chủ chốt
16:00: Sinh hoạt chuyên đề
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực Lãnh đạo
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
07:30 -07:30Tập huấn ATBX
Thứ năm ngày 15/04/2021
Trưởng Khoa: Nguyễn Thái Long
16:00: Dự tập huấn can thiệp trẻ RLPT
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
07:30 -07:30Tập huấn ATBX
Thứ sáu ngày 16/04/2021
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
BS. Cường nghỉ phép
Trưởng Khoa: Đặng Văn Thân
Ds.Thân nghỉ phép
Thứ bảy ngày 17/04/2021
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
BS. Cường nghỉ phép
Chủ nhật ngày 18/04/2021
Trưởng Khoa: La Vĩnh Cường
BS. Cường nghỉ phép