Từ khóa
Quy trình KCB và thủ tục BHYT
Theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT, kể từ ngày 01/01/2016 danh mục bệnh, nhóm bệnh cần xin giấy chuyển tuyến một lần/năm được mở rộng,...
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.253.915
Truy cập hiện tại: 1.296