Từ khóa
Thông báo lần 2 về việc bổ sung một số nội dung công tác quản lý chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) năm 2017
Ngày cập nhật 11/08/2017

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi Thông báo số 372/TB-BVPHCN về việc bổ sung một số nội dung công tác quản lý chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) năm 2017 cho các Trung tâm Y tế (TTYT)/ Bệnh viện huyện, thị xã, thành phố. Hiện tại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi đầy đủ các nội dung như đã thông báo từ các đơn vị.

Vậy, Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm và chỉ đạo cho cán bộ chuyên trách chương trình CBR đơn vị mình tiếp tục thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Dương Phan Huy Miên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 4.911.410
Truy cập hiện tại: 1.051